สำนักงานศิลปะฯร่วมสมัย ชวนคนรักการถ่ายภาพมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ความทรงจำช่วงโควิด-19 ส่งผลงานประกวดภาพถ่าย “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” รางวัลกว่า 1.8 ล้านบาท
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยและสังคมโลก ที่ควรจะมีการบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาการแพร่ระบาด ซึ่งได้เกิดการเปลี่ยนทางวิถีชีวิตของคนในสังคม และทุกประเทศต้องปรับตัวเพื่อสู้กับวิกฤติของโรคโควิด-19 สศร.จึงร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤติการปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตในมุมมองเชิงบวกและสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการดำรงชีวิต ฯลฯ
“เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และภาพความทรงจำสำหรับคนไทยทั้งประเทศในยามวิกฤติถึงการช่วยเหลือการให้กำลังใจ การเยียวยาและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน โดยผลงานภาพถ่ายทั้งหมดที่สร้างสรรค์ขึ้นจะนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัย” ดร.วิมลลักษณ์ ผอ.สศร. กล่าว

นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) กรรมการตัดสินการประกวด กล่าวว่า เกณฑ์การประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการฯ มีรางวัลจำนวน 142 รางวัล รวมมูลค่ามากถึง 1,818,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท ในประเภทนี้มีรางวัลภาพถ่ายดีเด่นประจำภูมิภาค จำนวน 76 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท นอกจากนี้จะมีภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง 858 ภาพ จะได้รับเงินค่าสร้างสรรค์ผลงาน ภาพละ 1,000 บาท
สำหรับเงื่อนไขในการประกวดผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ผลงาน ทั้งนี้ ต้องเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึงวันหมดเขตรับภาพ วันที่ 20 มิ.ย. 63 และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ที่ http://www.rpst.or.th/covid-19-and-naamjai-photo-contest ประกาศผลรางวัลวันที่ 15 ก.ค. นี้

“กิจกรรมนี้จะเป็นการค้นหาผู้มีความสามารถทักษะและพรสวรรค์ด้านการถ่ายภาพเพื่อเป็นเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และยังได้ภาพถ่ายที่มีการบันทึกเหตุการณ์จริง ภายใต้วิกฤตโควิดมีภาพประทับใจเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น บุคลากรทางการแพทย์เสียสละทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย คนไทยพร้อมใจปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคระบาดลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ทุกภาคส่วนรวมพลังฝ่าวิกฤต ซึ่งเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านภาพถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยอีกด้วย“ นายวรนันท์ ศิลปินแห่งชาติ ทัศนศิลป์ภาพถ่าย กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance