ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คุณภูณิศษา นนทวงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศูนย์การบินทหารบก เป็นประธานมอบ รถเข็นวีลแชร์ให้กับ มารดา และ บิดา กำลังพล ของ ศูนย์การบินทหารบก รวม ราย ในวัน ณ ห้องรับรอง 3 กองบัญชาการศูนย์การบินทหารบก ซึ่ง กองทัพบก มีความห่วงใย และได้ให้ความช่วยเหลือดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของ ผู้พิการทุพพลภาพซึ่งเป็นบุพการีของกำลังพลกองทัพบก (ศูนย์การบินทหารบก) เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง ในการดำเนินชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น