สทบ.หนุนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จับมือสานต่อโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ฯ พัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นครัวอาหารประเทศ

วันที่ 26 พค.63 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานสักขีพยานการทำ MOU ระหว่างกองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ จำนวน 1,885 กองทุน

ผอ.สทบ. กล่าวว่าการทำ MOU ในวันนี้เกิดขึ้นจากโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามนโยบายของดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ที่ต้องการเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากที่สทบ.เร่งดำเนินการในช่วง 1-2 เดือน ที่ผ่านมาพบว่าสร้างความตื่นตัวให้กับสมาชิก 13 ล้านคนและเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นครัวอาหาร ทำให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกันจริง การทำ MOU ระหว่าง 3 จังหวัดจึงเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

นอกจากการทำ MOU แล้ว ทั้ง 3 จังหวัดได้มีการนำผลิตผลทางการเกษตรมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน อาทิ ข้าวสารจากนครนายก ไข่ไก่จากฉะเชิงเทรา และปลาสลิดจากสมุทรปราการ เป็นมูลค่ากว่า 2.5 แสนบาท และการจัดบูธของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า 20 กองทุน เพื่อแสดงผลผลิตทางการเกษตรและแนะนำสินค้าในชุมชนเพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้า สามารถสร้างกลไกเชื่อมโยงขยายไปยังภูมิภาคและทั่วประทศอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน