เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ ที่ 2 อิบน์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

กรุงอัมมาน

ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แบะทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดน

หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนาน ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะนำไปสู่ความร่วมมือในทุกระดับที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป ในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance