หลังจากหอศิลป์ร่วมสมัยฯปิดชั่วคราวกว่า2เดือนจากผลกระทบโควิด-19 เตรียมกลับมาเปิด2มิ.ย. พร้อมกับมาตรการเข้าชมนิทรรศการศิลปะ
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยอนุญาตให้เปิดหอศิลป์ได้แล้ว ในส่วนของสศร. ดูแลหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินได้เตรียมการเปิดทำการวันที่ 2 มิ.ย.นี้ ให้บริการระหว่างเวลา 10.00 -19.00 น. โดยกำหนดมาตรการและระเบียบการเข้าใช้บริการดังนี้ 1.ให้เข้มงวดการตรวจคัดกรองผู้เข้าบริการทุกคน และจะต้องลงทะเบียนเชคอินและเชคเอาท์ในแฟลตฟอร์ม “ไทยชนะ” .com 2.ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย 3.จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่ให้แออัด 4.ให้มีการเว้นระยะห่างในการจัดภาพภายในห้องนิทรรศการ และให้ผู้เข้าชมอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร 5.ให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดมือ เจลแอลกอฮอล์ บริการทุกห้องนิทรรศการ 6. ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทุกห้อง ทุกๆ 2 ชั่วโมง 7.งดการจัดบรรยายและสัมมนาโดยให้ผู้เข้าชมผ่านจากบอร์ดภาพและชมจากวีดิทัศน์ประกอบเท่านั้น

“การเปิดทำการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินจะเป็นโอกาสให้ศิลปินที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 กลับมาจัดแสดงผลงานได้ และอาจจะใช้เป็นพื้นที่ให้ศิลปินได้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยผ่านทางสื่อออนไลน์ร่วมด้วย ซึ่งเป็นการกลับคืนแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้กับประชาชนที่สนใจงานศิลป์ทุกแขนง โดยสศร. ต้องสร้างมาตรฐานของการเข้าชมตามข้างต้น เพราะหอศิลป์ร่วมสมัยเป็นแหล่งให้บริการสาธารณะ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชม ดังนั้นขอให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และหากมาใช้บริการเป็นหมู่คณะ ให้มีการแจ้งและทำการจองล่วงหน้าที่ http://www.rcac84.com หรือโทร 0-2224 8030 ต่อ 202” ดร.วิมลลักษณ์ ผอ.สำนักศิลปะฯร่วมสมัย กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance