วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ “รองตี๋” นายถิรยุทธ ฉันติกุล “รองชอก” รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด- นายณัธนัย ชินสรนันท์ “เลขาบาส” เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอด- นายรณกฤต ก่อประภากิจ “ประธานอ้า” ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด- นายณัฐพงษ์ สุนทรวงษ์ “รองเอ๋” รองประธานสภาฯ-นายไสว มีเงิน “สท.ไหว”- นายสุเจตนา เพรชปราณี “สท.เจต” สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด รวมทั้งปลัดเทศบาล- ผู้อำนวยการ กองงาน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ลงพื้นที่เดินตลาดสดเทศบาลนครแม่สอด-ตลาดสดบ้านเหนือ-ตลาดไนท์บาร์ซ่า และถนนคนเดิน- เพื่อพบปะประชาชนและยังได้นำหน้ากาก Face Shield (เฟซชิลด์) หน้ากากป้องกันเชื้อโรค ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 โดยได้แจกจ่ายให้กับพ่อค้า-แม่ค้า และประชาชน ที่เดินทางไปจำหน่ายและซื้อสินค้าในตลาด โดย ดร.ฝอ นครแม่สอด และคณะผู้บริหารนครแม่สอด ยังได้ทักทาย สอบถามปัญหา ด้านต่างๆของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างมาก

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารนครแม่สอด ยังได้ ช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านในทุกรูปแบบ ทั้งการแจกหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดล้างมือ ป้องกันเชื้อ COVID 19 รวมทั้งเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 2,000 บาท และถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหาร สด อาหารแห้ง น้ำดื่ม ฯลฯ ในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดย ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในภาวะวิกฤตโควิด 19 จนชาวบ้านต่างชื่นชมการทำงานในสถานการณ์แห่งความยากลำบากยุค COVID 19 ซึ่ง ดร.ฝอและ ทีมงานผู้บริหาร และ สท.นครแม่สอด ได้ยืนยันกับประชาชนว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน