เมื่อวันที่ 23 พ.ค.63. นายถาวร ทองนิ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี และนายสุเทพ สายลักษ ผู้ใหญ่บุญส่ง ชั่งสละ ผู้ช่วย สมเกียรติ เดชสนธิ ผู้ช่วย พิมล บางกระแว่น และครูกศน.ประจำตำบลโพธิ์ตรุและทีมงานคุณหมอประคองโต๊ะจีนและชาวบ้านหมู่ 5 ที่ร่วมแรงร่วมใจลงมือทำและร่วมบริจาคเงิน ทำข้าวมันไก่แจกชาวบ้านหมู่ที่5และหมู่อื่นๆ จำนวน 800 กล่องและขอขอบคุณ สุกัญญา มหนาคะผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี ที่มาร่วมด้วย และลงมือทำอาหารด้วยตัวท่านเอง นอกจากนั้นทีมงานโต๊ะจีนคุณหมอประคองมอบน้ำให้ ผอ.ศูนย์ 20. แพ็ก และจ่าสำราญ ออกแมน มอบน้ำให้ ผอ.ศูนย์ 20 แพ็ค เพื่อให้ทผอ.ศูนย์ เอาไปแจกผู้ยากไร้ต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน