นางสมัย ชนาราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว รณรงค์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมวที่มีเจ้าของมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ซึ่งช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนและเป็นช่วงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเป็นการสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จึงได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วพื้นที่ทั้ง 20 หมู่บ้าน รวม สุนัข แมว จำนวน 2,898 ตัว

นางสมัย ชนาราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง กล่าวอีกว่า ช่วงอากาศที่ร้อนจัด โรคที่มากับช่วงหน้าร้อนมีด้วยกันหลายโรคที่ต้องเฝ้าระวังคือ โรคพิษสุนัขบ้า เป็นอีกโรค โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้ขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมว นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากถูกสัตว์กัดหรือข่วนให้ไปพบแพทย์ เพราะ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีความรุนแรง เป็นแล้วถึงขั้นเสียชีวิต จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนนำสุนัขและแมวออกมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กับทางราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ตนได้นำงบประมาณส่วนตัวซื้อกระติกน้ำ และ เสื้อ ให้อาสาปศุสัตว์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในพื้นที่ ต.หนองหลวง ตนยังได้เฝ้าระวังเรื่องโรคไข้เลือดออก โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมทั้งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เสี่ยง เพื่อกำจัดยุงลาย รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายอีกด้วย” นายก อบต.หนองหลวงกล่าว.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน