พระปลัดอิทธิพล ปธานิโก เจ้าอาวาสวัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เตรียมเข้ารับประสาทปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัญฑิต รุ่นที่ 27 ในวันที่ 20-21 พ.ค.60 ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา