ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 ที่ผ่านมาที่แปลงทดลองไร่นาสวนผสมหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะรองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเรียนรู้ของประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการภายในจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะศาลากลางจังหวัด นอกจากนั้นแล้วยัง เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยโสธรมาปลูกผักในบริเวณที่ว่างภายในบ้านเรือน ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในโครงการครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม กับกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาพึ่งพาตนเองด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยการปลูกผักไว้รับประทานเองในครัวเรือน เช่น ผักบุ้ง สาระแหน่ โหระพา ต้นหอม เป็นต้น นับเป็นทางออกที่จะช่วยลดรายจ่าย เพิ่มความสุขในครอบครัว เพื่อต่อสู้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน