ค่าคลอไรด์จะเกินกว่า 250 มก./ลิตร จนทำให้รับรู้รสชาติความเค็มได้ในระยะ 1 ชั่วโมง ตามกราฟสีแดง แนะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงวัย คนป่วยเลี่ยงดื่มในช่วงเวลานี้

การประปานครหลวง (กปน.) รายงานภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันที่ 23 พ.ค.63 พบว่าค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา โดยค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติเป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ส่วนช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน) ทั้งนี้ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน