“ประติมากร”ปั้น“ท้าววิรูปักษ์” 1 ใน 4 ท้าวจตุโลกบาล เผยใส่ลวดลายเครื่องทรงพญานาค ถือศาสตราวุธลูกศรนาคบาศ ความคืบหน้าการจัดสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายมงคล ฤาชัยราม ประติมากรรมปฏิบัติการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ผู้ปั้นท้าววิรูปักษ์ ประดับพระเมรุมาศด้านทิศตะวันตก งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวว่า ท้าววิรูปักษ์ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกกบาลทั้ง 4 ขณะนี้งานปั้นต้นแบบคืบหน้าแล้ว 60% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ เชื่อกันว่าท้าววิรูปักษ์ มีฝูงนาคเป็นบริวาร ถือเป็นเจ้าแห่งพญานาค ดังนั้นจะใส่เรื่องราวพญานาคในงาน มีเครื่องสังวาลย์เป็นรูปนาค มือซ้ายถือศาสตราวุธลูกศรนาคบาศ สะพายคันธนูหัวพญานาค ส่วนซองธนูเป็นลวดลายคล้ายหนังปลากระเบนสื่อแทนน้ำ มือขวาทำท่าคล้ายประทานพร ส่วนยอดเป็นนาคสามเศียร โดยจะปั้นเป็นบุรุษรูปงาม แต่มีหนวดให้แลดูน่าเกรงขาม ต่างจากท้าววิรูปักษ์ในตำรามีรูปกายเตี้ย ขาและคอสั้น นอกจากนี้ ในส่วนแท่นฐานก็ประดับลายพญานาคโดยรอบ ต้นแบบจะต้องสมบูรณ์และสง่างามเพื่อส่งไปดำเนินการขั้นตอนต่อไป