เปิดบริการปกติ ทั้งจันทร์-ศุกร์ และเสาร์ แต่กำหนดจำนวนคิวลดความหนาแน่น หากคิวเต็มให้ลงนัดไว้ล่วงหน้า

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. เปิดเผยถึงการเปิดให้บริการของฝ่ายทะเบียนทั้ง 50 เขต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กทม. ที่ขณะนี้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ซึ่งจะเปิดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนเฉพาะบางส่วนตามความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนของประชาชน โดยประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน สามารถใช้บริการได้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งเปิดให้บริการ ดังนี้

1. วันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียน แก่ประชาชนในทุกประเภทงาน 2. วันหยุดราชการ (วันเสาร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 3. วันหยุดราชการ (วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะการรับแจ้งตาย สำหรับจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า และบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ยังไม่เปิดให้บริการ

ทั้งนี้ ฝ่ายทะเบียนของทุกสำนักงานเขต ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการกำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่น หากผู้รับบริการเต็มจำนวนแล้ว (คิวเต็ม) ให้มีการลงนัดหมายในการให้บริการล่วงหน้า และให้สำนักงานเขตแจ้งข้อความประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้และรับบริการ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ทำฉากกั้นเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มารับบริการ และหมั่นทำความสะอาดมือและของใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ด้วย

สำหรับการจองคิวผ่านระบบ “BMA Q” ของกรุงเทพมหานครนั้น เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) สามารถ Download ติดตั้งเพื่อใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้ ทราบจำนวนคิวรอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน และสามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร 12 จุดล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ โดย BMA Q มีการให้บริการหลัก 2 ประเภท ประกอบด้วย “รับบริการวันนี้” และ “นัดล่วงหน้า” รวมถึงแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อกำหนดจำนวนผู้เข้ารับบริการ