“ประติมากร”ปั้นรูป"ครุฑยืน"องค์ใหม่รูปกายนกอินทรีย์สง่างาม สื่อโลกสวรรค์ มนุษย์และบาดาล ความคืบหน้าการจัดสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ประติมากรชำนาญการ กลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ผู้ออกแบบและดำเนินการปั้นประติมากรรมครุฑยืนประดับพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มดำเนินการปั้นประติมากรรมครุฑยืนประดับพระเมรุมาศองค์ที่ 2 ความสูง 2 เมตร โดยช่างขึ้นรูปเมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ในการปั้นครั้งนี้ใช้ดินน้ำมันแตกต่างจากครุฑยืนองค์แรกที่ใช้ดินเหนียว เหตุที่เปลี่ยนวัสดุปั้นเพื่อให้การเก็บรายละเอียดงานประติมากรรมทำได้ดีกว่าเดิม สำหรับครุฑยืนองค์นี้ส่วนหัวเป็นครุฑ รูปกายเป็นนกอินทรีย์ในมือถือดอกบัวเพื่อถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่างจากครุฑยืนองค์เดิมมีรูปกายเป็นมนุษย์ หัวเป็นครุฑ ลักษณะเป็นงานศิลปะไทยร่วมสมัย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหล่อไฟเบอร์กลาสที่ท้องสนามหลวง “การปั้นครุฑยืนองค์ใหม่จะสง่างามส่วนเครื่องทรงใส่เรื่องของพญานาคเข้าไปด้วย สื่อแนวคิดเชื่อมโยงโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล นอกจากนี้ในรายละเอียดจะปั้นลวดลายดอกไม้ประดับให้สวยงามควบคู่กับลายตามจินตนาการ ซึ่งจะเกิดขึ้นสดๆ ระหว่างช่างดำเนินงานปั้น คาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้จะขึ้นรูปต้นแบบแล้วเสร็จ” นายพิทักษ์ กล่าว