นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า แนวทางการดำเนินการตามกรอบแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยตนเอง และ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมหารือกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ถึงแนวทางดำเนินการต่อไปหลังจากที่กระทรวงคลัง ยืนยันว่า แม้กระทรวงการคลังจะมีการขายหุ้นของการบินไทยออกไปแล้วส่วนหนึ่ง เพื่อปลดล็อกให้การบินไทยพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่กระทรวงการคลังก็ยังถือว่ามีสัดส่วนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ และแสดงความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการฟื้นฟูการบินไทย ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงคมนาคมไม่ได้มีปัญหาขัดข้อง

อย่างไรก็ตามจากการหารือได้ข้อสรุปว่าทั้ง 2 กระทรวง จะร่วมกันตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด ซึ่งมีลักษณะเป็นซุปเปอร์บอร์ด โดยมี นายวิษณุ เป็นประธาน และกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลังจะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วม ในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำเสนอรายชื่อบุคคลร่วมเป็นกรรมการ 4 คน ประกอบด้วย 1. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำกับดูแลการบินไทย 2. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 3. นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ 4. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่วนในสัดส่วนจากกระทรวงการคลังต้องรอดูว่าจะเสนอรายชื่อใครบ้าง

"มีกระแสข่าวก.คลังกับก.คมนาคมมีปัญหาขัดแย้งกัน ซึ่งไม่จริง โดยถือว่าการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาการบินไทยเข้าสู่กระบวนการของศาลตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ถือเป็นแนวทางที่จะแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม ได้เริ่มกระบวนการไปแล้วหลังมีมติครม. ขณะที่ในอนาคต กระทรวงการคลังจะเข้ามาร่วมดำเนินการก็ไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่ตอนที่เรื่องผ่านมติ ครม. ไปนั้น มีการมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการ ซึ่งจะต้องไปแก้ไขมตินี้เพื่อให้ทั้ง 2 กระทรวง ร่วมมือกันแก้ปัญหาพร้อมกันได้"

ทั้งนี้ซุปเปอร์บอร์ดชุดดังกล่าวจะมีหน้าที่กรองงานเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกรายชื่อผู้ทำแผน ผู้บริหารแผนฟื้นฟูการบินไทย และตรวจสอบแผนฟื้นฟูทั้งหมด เมื่อมีการจัดทำแล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการนำเสนอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน