สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอำเภอกระบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจด่านคัดกรอง จปร อำเภอกระบุรี

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระบุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร กาแฟ น้ำดื่ม ไข่ ให้แก่ผู้ที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านคัดกรอง เพื่อนำไปประกอบอาหาร โดยมีนางเพ็ญศรี รสสุคนธ์ ปลัดอาวุโส อ.กระบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกระบุรี บุคลากรทางการแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ จุดตรวจด่านคัดกรอง ตำบล จปร อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

สหกรณ์จังหวัดระนอง ได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืน ในการทำหน้าที่ดำเนินการคัดกรองสุขภาพประชาชน และปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็ง เสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อร่วมกันยับยั้งไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID รักษาพื้นที่สีขาวในจังหวัดระนองให้ได้นานที่สุด และจนทำให้ถึงปัจจุบันนี้จังหวัดระนองยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด