นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)เปิดเผยว่า สมอ. เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงานทุกกิจกรรม ทั้งการขออนุญาต มอก. การตรวจติดตาม และการชำระค่าบริการต่างๆที่ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของ สมอ. ได้ทุกที่ทุกเวลา

ทั้งนี้ล่าสุด สมอ.ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบรับรองระบบงาน ISO หรือระบบ e-Accreditation เช่น การรับรองห้องแล็ป เพื่อให้ห้องแล็ปได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นการยกระดับด้านการมาตรฐานของประเทศ

นอกจากนี้สินค้าหรือบริการผ่านการทดสอบจากห้องแล็ปนี้ จะมีความน่าเชื่อถือ เมื่อส่งไปขายต่างประเทศ ประเทศคู่ค้าก็ยอมรับสินค้าของไทย เนื่องจากได้มาตรฐานสากล ซึ่งการรับรองระบบงานด้านห้องแล็ปนี้ จะช่วยลดการตรวจสอบซ้ำจากประเทศคู่ค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก

ขณะเดียวกันยังเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง สมอ. ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับรองระบบงานดังกล่าว ตั้งแต่การยื่นคำขอ การประสานงาน การตรวจประเมินทางไกล (Remote assessment) และการรับรองตนเอง (Self declaration) แทนการออกไปตรวจประเมินสถานที่จริง

โดยผู้ตรวจประเมินจะประสานงานการตรวจประเมินทางออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่นต่างๆบนเว็บไซต์ และสมาร์ทโฟน เป็นต้น ทั้งนี้ สมอ.ได้เปิดให้บริการรับรองระบบงานในรูปแบบการตรวจประเมินทางไกลแล้ว และคาดว่าระบบ e-Accreditation จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในเดือนต.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม การรับรองระบบงาน ISO ในรูปแบบของการตรวจประเมินทางไกล และการรับรองตนเองเป็นอีกหนึ่งมาตรการ New Normal ที่ สมอ.ได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน

“ก่อนหน้านี้ สมอ. ได้ออกมาตรการนิว นอร์มอล ออกมาบ้างแล้ว เช่น มาตรการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านพัก (Work from home) มาตรการการขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกมาตรฐาน จำนวนทั้งสิ้น 2,284 มาตรฐาน และมาตรการยกเว้นการตรวจโรงงาน ทั้งการออกใบอนุญาต การตรวจติดตามโดยไม่ต้องตรวจโรงงาน โดยให้ผู้รับใบอนุญาตรับรองตนเอง ด้วยการส่งข้อมูลผลการตรวจคุณภาพ ผลทดสอบผลิตภัณฑ์และผลการสอบเทียบเครื่องมือผ่านระบบ e-Surveillance ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน