ช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน กรมการขนส่งทางรางได้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้จัดเจ้าหน้าที่ 5 ชุด ลงสำรวจการให้บริการของ BTS และ BEM ได้แก่ สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน (สายสีม่วง) สถานีพหลโยธิน-สถานีสุขุมวิท (สายสีน้ำเงิน) สถานีหมอชิต-สถานีอโศก (สายสีเขียวเข้ม ) และสถานีวงเวียนใหญ่ – สถานีสยาม (สายสีเขียวอ่อน) ในช่วงเวลาเร่งด่วน 7.00 – 8.30 น. หลังดำเนินการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเข้าระบบในแต่ละคราว (Group Release) จำแนกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ก่อนการขึ้น -ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร ตอนที่ 2 ก่อนการผ่าน หน้าประตูกั้นจัดเก็บค่าโดยสาร และตอนที่ 3 ก่อนเข้าสู่ขบวนรถ เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบเกินขีดความสามารถในการรองรับจนกระทบต่อการดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการสำรวจโดยการใช้บริการจริงร่วมกับประชาชน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในการเดินทางอย่างแท้จริง มีการดำเนินการจับเวลา ทั้งก่อนการขึ้น - ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร ก่อนการผ่านหน้าประตูกั้นจัดเก็บค่าโดยสาร และก่อนเข้าสู่ขบวนรถ (ว่ามีระยะเวลาระหว่างขบวนรถเท่าไหร่ (Head way)) รวมทั้งสำรวจการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละสถานีว่าได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการตรวจวัดอุณภูมิ การให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้าใช้บริการ และการจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้บริการการ ในการบริหารจัดการตามมาตรการจัดแบ่งเป็นกลุ่ม (Group Release) เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบเกินขีดความสามารถในการรองรับจนกระทบต่อการดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานผู้ให้บริการระบบได้รถไฟฟ้าได้นำรถออกมาให้บริการเต็มศักยภาพแล้ว

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการของผู้ใช้บริการที่มีเพิ่มมากขึ้นหลังรัฐบาลผ่อนปรนล็อกดาวน์ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางควบคู่ไปกับความปลอดภัย กรมรางฯต้องขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการทุกรายเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดในการปรับเวลาเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการ ดังนี้
1) รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิท ระยะเวลาระหว่างขบวนรถเป็น 2.30 นาทีต่อขบวน/4 ตู้
และสายสีลม ระยะเวลาระหว่างขบวนรถเป็น 3.45 นาทีต่อขบวน/4 ตู้ รวมจำนวน 98 ขบวน
2) รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ระยะเวลาระหว่างขบวนรถเป็น 3.50 นาทีต่อขบวน/3 ตู้ รวมจำนวน 42 ขบวน และสำรองเพื่อวิ่งแทรกรองรับผู้โดยสารอีก 9 ขบวน
และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ระยะเวลาระหว่างขบวนรถเป็น 4.30 นาทีต่อขบวน/3 ตู้
รวมจำนวน 16 ขบวน
3) รถไฟฟ้า ARL ระยะเวลาระหว่างขบวนรถเป็น ARL 8 นาที ต่อขบวน รวมจำนวน 9 ขบวน รวมทั้ง ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง ได้แก่
1) วางแผนในการเดินทาง (จะดีมากหากมีการสลับ/เหลื่อมเวลาในการเดินทาง ทำงาน ในชั่วโมงไม่เร่งด่วน)
2) ป้องกันรักษาสุขอนามัย
3) สวมใส่หน้ากากอยู่เสมอ
4) เผื่อเวลาเดินทาง และ
5) เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน