รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 ที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ.เป็นผู้ว่า กฟผ.คนใหม่แทนนายวิบูลย์ฤกษ์ ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ.ที่จะครบวาระในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 หลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนเจรจารายละเอียดและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป

ทั้งนี้ กฟผ.ได้เปิดรับสมัครสรรหาฯ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม-17 เมษายนโดยเมื่อปิดรับสมัครแล้วมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กฟผ.จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ กฟผ.ดังนี้ 1.นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2.นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน 3.นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน