ก.วัฒนธรรมนำพลังบวรตั้งโรงทานวัดเทพศิรินฯ ช่วยเหลือผู้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมนำสิ่งของใส่ตู้แบ่งปันน้ำใจย่านปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันนี้ (22 พ.ค.) ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เข้ากราบสักการะสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พร้อมทั้งเป็นประธาน “นำพลังบวรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลิมพระเกียรติ” โดยจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน รวมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้แทนครอบครัวและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมเข้าร่วม

จากนั้น นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผช.ประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารวธ. และภาคีเครือข่าย เดินทางไปร่วมมอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค - บริโภค ใส่ตู้แบ่งปัน น้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19 ณ ตู้แบ่งปัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance