เปิดรับสมัครผู้ว่าฯธปท.คนใหม่ 26 พ.ค.-16 มิ.ย.63 ก่อนเสนอชื่อให้ รมว.คลัง 2 ก.ค.63 เผยเปิดทางทั้งคนในและคนนอกชิงเก้าอี้ ชี้คุณสมบัติสำคัญต้องมีความรู้ด้านการเงินของโลกและเศรษฐมหภาคเป็นอย่างดีพร้อมบริหารเศรษฐกิจสู้โควิด

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เตรียมสรรหาผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่ เนื่องจากนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.คนปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-16 มิถุนายนนี้ และจะมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเปิดซองผู้สมัครพร้อมกันวันที่ 18 มิถุนายน และเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ปลายเดือนมิถุนายน เมื่อได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 2 คนขึ้นไป จะนำชื่อเสนอ รมว.คลังวันที่ 2 กรกฎาคม เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท.คนต่อไป จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ ครม.มีมติเสนอชื่อ เพื่อทรงแต่งตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง และจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงิน และพร้อมดูแลเสถียรภาพด้านการเงินของประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ รวมถึงสามารถดูแลเกี่ยวกับระบบการชำระเงินได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้ตลาดและระบบการเงินมีความผันผวน ถือเป็นความท้าทายและพิสูจน์ฝีมือของคนเก่ง และในอดีตยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครมาสมัคร

โดยผู้ที่สมัครสามารถเป็นได้ทั้งผู้ประกอบการเอกชนที่บริหารสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท รวมถึงผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และรองผู้ว่าการ ธปท. ขณะเดียวกันผู้ว่าการคนปัจจุบันยังสามารถลงสมัครได้ เนื่องจากปัจจุบันยังมีอายุอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติ ขณะที่นักการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หากต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องว่างเว้นการดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี

ขณะที่คณะกรรมการสรรหา 7 คน ที่นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ลงนามแต่งตั้ง ประกอบด้วย 1.นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประสรรหาฯ 2.นางอรรชกา สีบุญเรือง อดีตรมว.อุตสาหกรรม 3.นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการ ธปท. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 4.นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 5.นางนันทวัลย์ สกุนตนาค อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ 6.นางจันทรา บูรณฤกษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 7.นายนริศ ชัยสูตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นเลขานุการในคณะกรรมการสรรหาชุดนี้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน