เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายประภาส สังข์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์ นายถวิล สายตา อดีตประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด และได้ผันตัวเองมาทำอาชีพการเกษตร “เลี้ยงแพะ”และทำเกษตรแบบผสมผสาน ณ บ้านโนนม่วง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ในอดีต นายถวิล สายตา เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด และมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด และได้หันมาทำการเลี้ยงแพะ ควบคู่กับการทำเกษตรแบบผสมผสาน เช่น ทำนา ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว บนเนื้อที่จำนวน 10 ไร่

จากการสอบถามเบื้องต้น นายถวิล สายตา ได้ให้รายละเอียดว่า แรกเริ่ม ได้ศึกษาดูงานที่การเลี้ยงโคเนื้อของสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจ คือ การเลี้ยงโคเนื้อและการเลี้ยงแพะ จึงต้องการนำความรู้ไปขยายต่อให้กับสมาชิกในสหกรณ์ของตนเอง และมองเห็นว่าการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพการเกษตรที่น่าจะสร้างอาชีพให้กับตนเองและสมาชิกได้ เบื้องต้นคิดแค่ว่าเลี้ยงแค่พอได้ขาย เพราะแพะตัวเล็ก ดูแลง่าย จึงได้ขอคำปรึกษากับทางผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด ในการเลี้ยงแพะ การลงมือเลี้ยงแพะ แรกเริ่ม คือ การลองผิดลองถูก และเคยถูกลอกจากพ่อค้าทั่วไปเหมือนกัน หมดไปหลายหมื่นบาท แต่ก็สู้ บวกกับการเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง รับองค์ความรู้ จากหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการฟาร์ม จากปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้กับสหกรณ์ในจังหวัดตัวเอง ปัจจุบัน นายถวิล ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด แล้ว จึงได้มาทำการเลี้ยงแพะอย่างเต็มที่ และได้ย้ายพื้นที่ทำฟาร์มแพะออกมาทำในบริเวณพื้นที่ไร่นาของตนเอง เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ มีการสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ ขุดสระน้ำ เจาะบ่อบาดาล ทำระบบน้ำโซล่าเซลล์ แบ่งพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงแพะ ทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี ปลูกผักสวนครัว สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

ปัจจุบัน นายถวิล มีแพะจำนวนกว่า 200 ตัว มีพ่อพันธุ์ จำนวน 4 ตัว แม่พันธุ์จำนวน 50 ตัว มีลูกแพะจำนวนกว่า 120 ตัว แพะพร้อมจำหน่าย 30 ตัว และได้มีการสร้างเครือข่ายในการเลี้ยงแพะ ตั้งแต่การเลี้ยงลูกแพะ ไปจนถึงการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สร้างการตลาดโดยการทำ MOU กับพ่อค้าที่จะมารับซื้อแพะ ส่วนรายได้เสริมจากการเลี้ยงแพะ คือ ขี้แพะ โดยนำาขี้แพะมาทำปุ๋ยใส่ตามไร่นาและผักสวนครัวตนเอง และจะมีคนมาขอซื้อที่ฟาร์มเอง ในราคากระสอบละ 30-40 บาท ถือว่าเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ นายถวิล ได้มีการวางแผนพัฒนาเครือข่ายการเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น โดยผ่านกระบวนการสหกรณ์ในจังหวัด ปัจจุบันมีพ่อพันธุ์ในราคาตัวละ 3-4 หมื่นบาท ราคาแม่พันธุ์จะอยู่ที่ 1-2 หมื่นบาท ส่วนลูกแพะที่พร้อมจำหน่ายโดยใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน ตกที่ราคา 4-5 พันบาท ทำให้เกิดความคิดว่า การเลี้ยงเป็นเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างมาก ตลาดมีความต้องการสูง ราคาสูง เลี้ยงง่าย และมีความคิดว่าอยากจะสร้างเครือข่ายทั้งในการบริหารการจัดการ การตลาด สร้างพื้นที่ฟาร์มของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเลี้ยงแพะให้กับเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ โดยใช้ชื่อฟาร์มว่า “ปัทมาฟาร์มแพะ คำเขื่อนแก้ว” หากมีสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์สนใจสามารถติดต่อสอบถามและต้องการเข้ามาดูฟาร์มเลี้ยงแพะได้ที่เบอร์โทร 09 6694 6976 นายถวิล ยินดีให้คำปรึกษา