ในสมรภูมิโควิด-19 นั้น หนึ่งในประเด็นที่กลายเป็นกระแสสังคม กระทบความเชื่อมั่นศรัทธาของรัฐบาลคือปัญหาการกักตุนและการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา โดยเฉาะในช่วงพีกของการแพร่ระบาดในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ส่งผลให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เซ็นคำสั่งเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2563 ให้ วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

กรณีการอนุญาตให้บริษัทเอ็มเนอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งออกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 1,035,200 ชิ้น หรือ 6,232 ตัน โดยห้วงเวลานั้น “วิชัย” ได้ให้เหตุผลว่าโรงงานดังกล่าวได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ตั้งโรงงานผลิตหน้ากากเพื่อการส่งออก ดังนั้นจึงไม่สามารถจำหน่ายในประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นหน้ากากเพื่อการแพทย์

หลังจากใช้เวลากว่า 2 เดือนหลังผลการสอบสวนเสร็จสิ้น ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามในคำสั่งให้นายวิชัย กลับคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ตามปกติ โดย “วิชัย” ได้เข้ารายงานตัวต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม

โดยผลการสอบสวนระบุว่า การบริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน เป็นการดำเนินการภายใต้วิสัย และพฤติการณ์ ที่จะกระทำได้ ในช่วงเวลาและสถานการณ์ ที่เร่งด่วน ซึ่งมีข้อบกพร่องบางส่วน แต่ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้รับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริง และให้ยุติเรื่องแล้วนั้น

สำหรับ “วิชัย” เป็นชาว อ.สทิงพระ จ.สงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านตำแหน่งสำคัญในกรมการค้าภายในตั้งแต่เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานปศุสัตว์และสัตว์น้ำ เลขานุการกรม กรมการค้าภายใน (2548-2550) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและกำหนดราคาสินค้า รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ก่อนโยกไปเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนขยับเป็น รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา โดย “วิชัย” เหลืออายุราชการอีก 4 เดือนก็จะเกษียณอายุ