ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 22 พ.ค.63 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยนายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี,ว่าที่พันตรี ยุทธนา อารีเอื้อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พร้อมด้วยพนักงาน,สมาชิก,ร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือให้ประชาชนป้องกันโรค โรค COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายของโรค COVID-19 ทำให้หลายหน่วยงานมีความกลัวกับโรคนี้และเร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานต่างอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ พนักงานไห้ความรู้ในการป้องกันตนเอง รู้เท่าทันและใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากกรติดเชื้อ ของโรค COVID-19 ซึ่งกำลังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ดำเนินการ แจกเจลล้างมือ หมู่1-7 ที่ อบต.ท้ายตลาด

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance