ความคืบหน้าการออกแบบภูมิทัศน์พระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ได้รับการประสานงานจากกรมศิลปากรให้เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาในการจัดภูมิสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับแปลงนาข้าวรอบพระเมรุมาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริที่จะนำมาแสดงบริเวณพื้นที่ด้านนอกรั้วราชวัตรทางทิศเหนือทางเข้าออกหลักของพระเมรุมาศ มีการออกแบบจัดแสดงแปลงนา โดยมีขอบคันนาออกแบบเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นเลขเก้าไทยสีดินทองเพื่อถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ทางกรมศิลปากรต้องการให้ข้าวที่นำมาปลูกในแปลงนานั้นเป็นพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอมและแสดงถึงการเจริญเติบโตของต้นข้าวในระยะต่างๆ ตั้งแต่ต้นกล้า แตกกอและออกรวง กรมการข้าวจึงให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแปลงนาว่า ควรจะใช้กลุ่มพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอม จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ ระยะต้นกล้า คือ พันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นตัวแทนของข้าวภาคกลางซึ่งนิยมปลูกกันมาก ถือเป็นข้าวพรีเมียมเป็นที่ต้องการของตลาด ให้ผลผลิตสูง เมื่อปลูกแล้วจะมีทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขนเหมาะที่จะนำมาจัดแสดงในระยะต้นกล้า ส่วนระยะแตกกอได้แนะนำให้ปลูกพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นตัวแทนของข้าวในภาคอีสานและเหนือที่นิยมปลูกข้าวพันธุ์นี้กันมากถึง 1 ใน 3 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ หรือ ราว 25 ล้านไร่ เมื่อนำมาจัดแสดงระยะแตกกอจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกมาจากลำต้น ส่วนระยะออกรวง คือ พันธุ์ข้าว กข 31 หรือพันธุ์ปทุมธานี 80 เป็นพันธุ์ข้าวที่ตั้งชื่อเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุครบ 80 พรรษา มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่ออยู่ในระยะออกรวงจะชูรวงสวยงาม ไม่โน้มรวงลงกับพื้นเหมือนพันธุ์อื่นๆ ในการจัดแสดงครั้งนี้จะนำข้าวที่อยู่ในระยะพลับพลึงเกือบเป็นสีเหลืองทองมาจัดแสดงในแปลงนา "ข้าว 3 สายพันธุ์ในการจัดแสดงครั้งนี้ ล้วนใช้พื้นที่ทดลองและขยายพันธุ์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ในช่วงพระราชพิธีฯ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 ต.ค.2560 จะเป็นทุ่งรวงทองงามสง่าด้วยพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติที่มีกลิ่นหอม สมพระเกียรติ" นายกฤษณพงศ์ กล่าว