เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่21พ.ค.2563 ที่หมู่5ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายก อบต.หนองสามวัง นายสมคิด เจริญพันธ์ สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ นางสาวรสิตา ประชากุล เจ้าของธุรกิจผ้าม่านแบรนด์ "มะลิดีไซน์" เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลหนองสามวัง ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพร่วมกันนำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ยารักษาโรค หน้ากากอนามัยและน้ำดื่มเพื่อ แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งสอบถามสภาพปัญหาของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนชาวปทุมธานีได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และเข้าใจถึงสภาวะความยากลำบากของประชาชนในพื้นที่ จึงร่วมกับ อบต.หนองสามวัง เจ้าของธุรกิจผ้าม่านแบรนด์ "มะลิดีไซน์" นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 จำนวน 100 ชุด ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจเพื่อร่วมฟันฝ่าวิกฤติต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19ไปด้วยกัน นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายก อบต.หนองสามวัง กล่าวว่า การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ จะเน้นไปที่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ที่ความช่วยเหลืออาจจะยังเข้าไปไม่ถึงหรือไม่เพียงพอ คนเหล่านี้น่าเห็นใจโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ต้องทำงานอย่างหนักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความช่วยเหลือต้องทำในวงกว้างเพราะแทบจะเดือดร้อนกันทุกคน ทำให้คนเหล่านี้แม้อาจจะเคยได้รับการช่วยเหลือ แต่ก็ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ที่จำเป็นทั้งสำหรับดำรงชีพ และของผู้ป่วย ซึ่งวันนี้ทางอบต.หนองสามวังและนายอำเภอหนองเสือได้เดินทางมาเพื่อมอบสิ่งของยังชีพ และข้าวสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจแก่ชาวบ้านให้สู้ๆ อย่าได้ท้อ ด้านนางสาวรสิตา ประชากุล เจ้าของธุรกิจผ้าม่านแบรนด์ "มะลิดีไซน์" เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ของปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เห็นว่าชาวบ้านบางคนลำบาก โดยเฉพาะคนทำงานรับจ้างหาเช้ากินค่ำ ซึ่งต้องตกงาน ทำให้ข้าวกินก็หายาก เพราะบางครอบครัวมีคนแก่ คนพิการทางสายตา ที่ไม่สามารถออกจากบ้านเพื่อไปรับของแจกตามจุดต่างๆได้ เนื่องจากประสบกับปัญหาสุขภาพและไม่มีเงินที่จะเป็นค่าพาหนะเดินทางไปรับอาหารตามจุดต่างๆ จึงคุยกับเพื่อน ๆ ที่ทำธุรกิจด้วยกัน ด้วยการระดมเงินซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บรรจุใส่ถุง มาแจก เพื่อจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้บ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งตนเองและเพื่อนๆแค่อยากทำอยากช่วยชาวบ้าน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เราเป็นภาคเอกชนไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมาย ช่วยชาวบ้านได้แค่ไหน ก็ต้องช่วยไปก่อน จากนั้น ได้เดินทางนำสิ่งของไปใส่ตู้ปันน้ำใจที่ อบต.หนองสามวัง และตู้ปันน้ำใจ อำเภอหนองเสือ โดยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอีกทาง