"THG"วางมาตรการดูแลความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาลในเครือทุกแห่ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่คนไข้และผู้ใช้บริการทุกราย รวมถึงร่วมป้องกันและยับยั้งโอกาสแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ พร้อมนำเสนอบริการแบบ Home Service เพิ่มทางเลือกแก่คนไข้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาโรงพยาบาลและตอบสนองพฤติกรรม New Normal

นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลในเครือ THG ทุกแห่งได้วางมาตรการดูแลความสะอาดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ความมั่นใจด้านความสะอาดแก่คนไข้และผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลทุกคน แม้ในปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันที่ลดลง อย่างไรก็ตามการให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยยังคงเป็นสิ่งจำเป็นและกลายเป็น New Normal ในสังคมไทย

ทั้งนี้โรงพยาบาลในเครือ THG ได้นำมาตรการดูแลด้านความสะอาดมาใช้ ตัวอย่างที่สำคัญได้แก่ 1.ยกเลิกบัตรจอดรถแบบใช้ซ้ำ 2. ตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและซักประวัติก่อนเข้าสู่ภายในอาคาร 3.แยกพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจออกจากผู้ใช้บริการส่วนอื่นๆ 4.ติดตั้งแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่างๆอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับประตู 5.เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 6.จัดที่นั่งใหม่โดยเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และ 7.ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์การแพทย์ทุกครั้งหลังให้บริการรักษาคนไข้ และทำความสะอาดพื้นผิวในบริเวณต่างๆทุกชั่วโมงเช่น ราวบันได มือจับ พื้นทางเดิน เป็นต้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลในเครือ THG ได้ตอบสนองความต้องการของคนไข้ที่ไม่พร้อมเดินทางมายังโรงพยาบาลในช่วงนี้ โดยมีบริการในรูปแบบ Home Service เช่น บริการฉีดวัคซีนที่บ้าน บริการจัดส่งยาถึงบ้าน เป็นต้น รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาการให้บริการแก่คนไข้ในรูปแบบ Tele medicine เพื่อเพิ่มทางเลือกและลดระยะเวลาที่คนไข้จะต้องอยู่ภายในโรงพยาบาล

“ตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก ทางรัฐบาลเริ่มผ่อนปรนมาตรการ ดังที่เราได้เห็นว่ากิจการหลายๆอย่างกลับมาเปิดให้บริการ ผู้คนเริ่มออกมาทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน แต่เราจะนิ่งนอนใจจนละเลยเรื่องความสะอาดและปลอดภัยไม่ได้ การดูแลสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญและจะเป็น New Normal ของเราต่อไป มั่นใจว่ามาตรการดูแลความสะอาดที่โรงพยาบาลในเครือ THG นำมาใช้ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่คนไข้ ผู้เข้าใช้บริการและบุคลากร ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน เพื่อป้องกันการระบาดรอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต”