จัดเตรียมระบบระบายน้ำ และทั้งเตรียมเครื่องสูบเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉิน ดูแลต้นไม้ใหญ่-ป้ายโฆษณา-ปั่นจั่นก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของปชช. พร้อมแจ้งสถานการณ์ฝน-จุดน้ำท่วมให้ทราบผ่านหลายช่องทาง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม.กล่าวถึงกรณีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนหลายจังหวัด รวมถึงกทม. เตรียมพร้อมรับมือพายุไซโคลน “อำพัน” ว่า กทม. โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของ กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์ฝน โดยดูแลระบบการจัดการน้ำในอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ และประตูระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดระดับน้ำแก้มลิง บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉิน

ขณะเดียวกันศูนย์ปฏิบัติการฯ ยังแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ฝนตกหรือจุดที่มีปัญหาน้ำท่วม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Website http:// dds.bangkok.go.th Facebook : http://www.facebook.com/bkk.best Twitter : http://twitter.com/bkk_best/bkk best ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. Line ID : @bkk_best และแอปพลิเคชัน กทม. Connect

นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ยังได้สำรวจ ตรวจสอบ และดูแลต้นไม้ใหญ่ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง มีทรงพุ่มที่สมดุล ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยสางโปร่ง เพื่อลดแรงปะทะลมและฝน ตัดลดความสูงลงตามความเหมาะสม ตรวจสอบวัสดุค้ำยันให้มั่นคง สามารถพยุงค้ำยันต้นไม้ใหญ่ได้ หากพบต้นไม้มีความเสี่ยงที่จะโค่นล้มและไม่สามารถดำเนินการตามหลักวิชาการได้ อาจพิจารณาขุดล้อมออก เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ขณะเดียวกันได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับพายุฝนที่จะเกิดขึ้น รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานทันทีหากเกิดเหตุต้นไม้ในที่สาธารณะฉีกหักหรือโค่นล้มกีดขวางการจราจร

ปลัดกทม.กล่าวว่า สำนักการโยธา กทม. ยังร่วมกับสำนักงานเขตแจ้งเจ้าของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย หากป้ายถูกกฎหมาย แต่มีสภาพชำรุด อันอาจก่อให้เกิดอันตราย ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายแก้ไขหรือรื้อถอน รวมทั้งดำเนินคดีกับป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดการรื้อถอน ขณะเดียวกันสำนักการโยธา สำนักงานเขต กรมโยธาธิการและผังเมือง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นในโครงการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับป้ายทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายล้มในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องมือกลไว้ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากป้ายอีกด้วย

ภาพจากกรมอุตุนิยมวิทยา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน