ทุกความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงนิทรรศการแสดงศิลปะหอศิลป์ฯราชดำเนิน ที่คุณไม่พลาด
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สศร.เปิดตัวแอปพลิเคชั่นไลน์ LINE Official Account ในชื่อ ‘OCAC’ หรือ Office of Contemporary Art and Culture อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางดิจิทัลในการสื่อสารที่หลากหลายให้แก่ประชาชนทุกระดับ เกิดความใกล้ชิด และสามารถสื่อสารถึงกันได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งได้รณรงค์ให้เว้ยระยะห่างทางสังคม และลดการรวมกลุ่มกัน ดังนั้น การจัดทำแอปพลิเคชั่นไลน์นี้จะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและออนไลน์มากเป็นอันดับต้นๆของโลกที่นิยมรับข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งไลน์ OCAC จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากเพจเฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ http://ocac.go.th/ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้ติดตามจำนวนมาก

ผอ.สศร. กล่าวอีกว่า สำหรับ OCAC LINE Official Account จะมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของด้านศิลปวัฒนธรรมของสศร. ใน 7 สาขาอย่างครบถ้วน ทั้ง ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง เรขศิลป์ แฟชั่น –การออกแบบ สถาปัตยกรรม ดนตรี ให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นที่กว้างขวาง ทั้งข่าวสาร กิจกรรม โครงกาต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงการเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางศิลปะหลากหลายแขนง
“นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการสื่อสารกิจกรรมของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เน้นการให้ผู้รับและผู้ส่งสารมีส่วนร่วมสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนและติดต่อประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานคนไทยให้เป็นที่รู้จักไปสู่ประชาคมอาเซียนและระดับโลกอีกด้วย” ดร.วิมลลักษณ์ ผอ.สศร.กล่าว