ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวุฒิชัย วงษาเวียง รองนายกเทศมนตรีตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรกล่าวว่า เดิมทีถนนเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีตแต่ได้เกิดชำรุดหลายจุดทางเทศบาลตำบลสามแยกจึงได้ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากทางจังหวัดยโสธรเข้าไปดำเนินการก่อสร้างถนนใหม่โดยทำเป็นถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกระยะทางยาวประมาณ 700 เมตร กว้าง 6-14 เมตร เพื่อทำเป็นถนนตัวอย่างและถนนปลอดภัยพร้อมกับทำเป็นทางจักรยานและทางสำหรับคนเดิน โดยมีการใช้สีสะท้อนแสงตีเส้นจราจรให้หนาทึบมองเห็นชัดเจนและสวยงามจากเดิมที่ปกติจะตีเส้นจราจรหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ให้เพิ่มหนาขึ้นเป็น 15 เซนติเมตร เพื่อให้มองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการแต่ละวันก็จะมีประชาชนเข้าไปใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อไปติดต่อราชการรวมทั้งจะมีตลาดนัดวันเสาร์บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทาและบริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก จึงมักจะมีประชาชนจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งผู้สูงอายุในพื้นที่ที่จะไปเดินหรือขับขี่จักรยานออกกำลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวันจึงได้มีการทำเป็นถนนปลอดภัยและทำเป็นทางจักรยานริมถนนทั้งสองฝั่งตลอดสายและมีการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนสวยงามดังที่เห็นดังกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance