โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ จัดโปรโมชั่นบริการห้องประชุมยุค New Normal ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ปลดล็อคมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ซึ่งอนุญาตให้จัดประชุมขององค์กรหรือหน่วยงาน ด้วยลักษณะนั่งประชุมแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ในห้องประชุมของโรงแรมหรือศูนย์ประชุม เพื่อให้องค์กรธุรกิจทั้งหลายขับเคลื่อนต่อไปได้

ซึ่งการบริการห้องประชุมยุค New Normal ของโรงแรมในกลุ่ม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เริ่มตั้งแต่ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงานพร้อมบริการแอลกอฮอล์ตรงจุดลงทะเบียนที่ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนออนไลน์ เผื่อกรณีตรวจสอบประวัติย้อนหลัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยมีการจัดโต๊ะสำหรับการประชุมให้มีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมจัดเสิร์ฟอาหารว่างและอาหารกลางวันแบบ 1 ท่านต่อ 1 ชุด และจัดที่นั่งรับประทานอาหารให้มีระยะห่างตามมาตรการสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข

ห้องประชุมยุค New Normal

ขณะที่พนักงานบริการทุกคนจะใส่หน้ากาก ถุงมือ ตลอดเวลา มีการพ่นฆ่าเชื้อห้องประชุมหลังการใช้งานและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกครั้ง เช่น ไมโครโฟน แผ่นรองเขียน โต๊ะประชุม รวมทั้งเช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ทุก 30 นาที นอกจากนี้ โรงแรมในกลุ่ม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ยังคงเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยและความสะอาดอย่างเต็มที่ทั่วทั้งโรงแรม ทั้งในส่วนของห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงสุขอนามัยของพนักงานทุกคน

ทั้งนี้โรงแรมในกลุ่ม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ทั้งในกรุงเทพฯ และพัทยา พร้อมให้บริการห้องประชุมยุค New Normal ตามนโยบายภาครัฐในราคาประชุมเต็มวันสุดพิเศษ ได้แก่ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต เพียงท่านละ 1,400 บาทเนต โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เพียงท่านละ 1,500 บาทเนต โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ เพียงท่านละ 1,200 บาทเนต โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เพียงท่านละ 1,200 บาทเนต และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา เพียงท่านละ 1,300 บาทเนต โดยโปรโมชั่นห้องประชุมราคาพิเศษนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ที่สนใจสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ www.gcpmeeting.com