แม้ตัวเลขต่ำสิบต่อเนื่องมาช่วงหนึ่ง แสดงถึงความร่วมมือของไทยทั้งชาติที่พร้อมรับวิถีใหม่ แต่ด้วยยังมีคนไทยจากต่างประเทศทอยเดินทางเข้าทุกวัน ล่าสุดวันนี้จะมาจากรัสเซียและบราซิลที่โควิดกำลังระบาดอีก 400 คน

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่าถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยว่า การที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่จำนวนต่ำกว่า 10 ราย ต่อเนื่องมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า มาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค นั้นมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือเป็นอย่างดีของประชาชนในการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่

อย่างไรก็ตาม ก็อาจมีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากยังมีคนไทยจากต่างประเทศทยอยเดินทางเข้ามาทุกวัน ซึ่งรัฐบาลได้จัดสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรค State Quarantine ไว้รองรับ และในวันนี้ (20 พ.ค.)จะมีคนไทยกลับจากรัสเซีย และบราซิลอีกประมาณ 400 คน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อโควิด-19 ค่อนข้างสูง จึงยังไม่ทราบว่า จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ดูแลหรือไม่

ทั้งนี้ ย้ำว่าทุกคนจะต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน ก่อนอนุญาตให้กลับภูมิลำเนา และหากพบว่าป่วยจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดภายในประเทศ จากข้อมูลกรมควบคุมโรคถึง วันที่ 20 พ.ค.63 พบว่ามีผู้เดินทางจากต่างประเทศและเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้รวม 16,796 ราย พบผู้ติดเชื้อ 101 ราย ซึ่งทุกรายได้นำเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน