ให้ลงดูแต่ละโรงเรียน แต่ละครอบครัวเป็นราย ถึงปัญหาแต่ละเรื่องและแก้ไข พบมีกล่องทีวีดิจิทัลที่รับสัญญาณไม่ได้กว่า 1.5 ล้านกล่อง เตรียมประสานกสทช.และก.ดิจิทัล เร่งแก้ปัญหาต่อไป พร้อมย้ำการเรียนทางไกลแค่ทดลองในช่วงรอเปิดเทอมเท่านั้น ไม่ได้นำมาประเมินผล

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยกล่าวว่า ได้เชิญผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 225 เขต เข้าร่วมประชุม เพื่อเน้นย้ำในสิ่งที่ได้มอบหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเป็นการตรวจสอบความพร้อมจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.63 ขอเน้นย้ำว่าการจัดการศึกษาทางไกลใช้ทั้งระบบออนไลน์กับออนแอร์ โดยเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา จะเห็นว่าประชาชนให้ความสนใจกับระบบออนไลน์เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกับระบบออนแอร์ ดังนั้น ความพร้อมของทั้งสองสิ่งนี้จึงสำคัญอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ สิ่งที่เน้นย้ำกับผอ.เขตพื้นที่ฯ คืออยากให้ลงไปดูแต่ละโรงเรียน แต่ละครอบครัวเป็นรายๆ ไป ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นประสบปัญหาอย่างไรบ้าง หากมีปัญหาด้านเทคโนโลยีอาจจะจัดครูที่มีความรู้เรื่องนี้ลงไปดูแลแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น รวมถึงสำรวจว่าครอบครัวใดยังไม่มีกล่องทีวีดิจิทัล จะได้หาทางแก้ไข ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีกล่องทีวีดิจิทัลที่ยังรับสัญญาณไม่ได้อีกกว่า 1.5 ล้านกล่อง ในส่วนนี้จะนำไปพูดคุยกับ กสทช. และกระทรวงดิจิทัลฯ ต่อไป

นายอำนาจกล่าวว่า อีกเรื่องที่สำคัญคือการสร้างความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งในเรื่องที่ผลการเรียนของนักเรียนในช่วงการจัดการเรียนการสอนทางไกล จะไม่ได้นำมาประเมินเพราะถือเป็นช่วงทดลอง และเป็นการปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะก้าวไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นในปีการศึกษาหน้า และให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่วนกรณีที่บางครอบครัวมีทีวีเพียงเครื่องเดียวก็สามารถแบ่งเวลาการเรียนและย้อนกลับมาดูรีรันได้ หรือเรียนกับเพื่อนที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกัน มีบ้านอยู่ใกล้กัน ก็สามารถจับกลุ่มเรียนด้วยกันได้ ตลอดจนความช่วยเหลือจากโรงเรียนและชุมชน
.
“ดังนั้น จึงขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปดูแลปัญหาที่เกิดขึ้น หากติดขัดอย่างไรให้แจ้ง สพฐ. ได้ทันที โดย สพฐ. จะสรุปผลช่วงแรกในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ครั้งที่สองกลางเดือนมิถุนายน และครั้งที่สามช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ต้องเติมเต็มในส่วนที่ขาดทั้งหมดก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมต่อไป” เลขาฯกพฐ. กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน