efin ผู้นำด้านเทคโนโลยีไฟแนนซ์ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจการลงทุน ส่งแพลตฟอร์มการประชุมผู้ถือหุ้นตอบรับยุคดิจิทัล IR PLUS AGM ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน ใช้เวลาพัฒนามากว่า 2 ปี ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันในยุค Social Distancing เพราะผู้ถือหุ้นเสมือนอยู่ในสถานที่จัดประชุมจริง แม้อยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ สามารถรับชม Live สด แถมล้ำหน้าด้วยโหวตออนไลน์ (E-Voting) แบบเรียลไทม์ บนสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android เชื่อเจาะกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในช่วงวิกฤตโควิด-19 และปรับตัวก่อนโดน Digital Disruption โดยระบบดังกล่าวผ่านการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดจาก ETDA

นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ กลุ่มธุรกิจ efin ผู้นำด้านเทคโนโลยีไฟแนนซ์ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจการลงทุน เปิดเผยถึง IR PLUS AGM บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ด้วยฟังก์ชั่นที่เหนือกว่า โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถโหวตออนไลน์ (E-Voting) ได้แบบ Real-Time และบริการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM รองรับทั้งระบบ iOS และ Android สามารถติดตั้งผ่าน App Store หรือ Play Store ได้ทันที นับเป็นการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม

ทั้งนี้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่ควรเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยบริษัทได้นำระบบ IR PLUS AGM จัดทำแบบประเมินความสอดคล้องของระบบประชุมเพื่อให้ผู้ให้บริการระบบได้ประเมินตนเอง (self assessment) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และได้รับการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ www.etda.or.th เป็นหนึ่งในรูปแบบการให้บริการ e-meeting

“จากจุดเริ่มต้นการให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น IR PLUS AGM ให้บริการแบบ Offline มาแล้วกว่า 3 ปี ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง SET mai และบริษัททั่วไป อีกทั้ง ได้พัฒนาการประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มาแล้วกว่า 2 ปี เนื่องจากเราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Digital Transformation โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมองว่าทุกองค์กรควรปรับตัวก่อนที่องค์กรต้องหยุดชะงัก จาก Digital Disruption”

โดยวันนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเสมือนตัวเร่งให้ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้น แม้ว่า IR PLUS AGM ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) แต่หากบริษัทจดทะเบียนเริ่มใช้และให้ความสำคัญเราเชื่อว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีส่วนสนับสนุนในทุกมิติ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ir@irplus.in.th และ ircenter@irplus.in.th