นักเรียนพร้อมมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาเรื่องสัญญาณเน็ตไม่เสถียร ทั้งผู้ปกครองอยากให้เปิดเทอมไปเรียนที่โรงเรียน ด้วย ต้องทำงานไม่มีเวลาอยู่กับลูกขณะเรียนออนไลน์ได้ ผอ.สพป.นศ.2 ย้ำเรื่องอุปกรณ์การเรียนจะเร่งแก้ปัญหาต่อไป อาจให้เรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม

นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เปิดเผยว่า หลังจากการรับมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดยกำหนดให้มีการทดสอบเรียนออนไลน์อย่างเต็มระบบ ระหว่างวันที่18 พ.ค.-30 มิ.ย.63 นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบาย  และจากการได้ติดตาม สอบถามการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด วันแรก (18 พ.ค.63) พบว่าส่วนหนึ่งมีปัญหาหลายประการ เช่น การส่งสัญญาขัดข้อง ไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และผู้ปกครองหลายคนยังมองว่าการเรียนออนไลน์นั้นสะท้อนความเหลื่อมล้ำ พัฒนาเด็กได้ไม่เต็มศักยภาพ

สำหรับวันที่สอง (วันที่ 19 พ.ค.63 )  นักเรียนมีความพร้อมมากขึ้น ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนทางไกล หรือ DLTV ทั้งชมผ่านทีวี  เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันต่างๆ แต่ยังมีปัญหาเรื่องการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่เสถียรเท่าที่ควร แต่สามารถแก้ไขและเรียนได้  ขณะที่บางส่วนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ ทั้งบิดา มารดา ต้องทำงานทุกวันไม่มีเวลาดูแล  จึงอยากให้โรงเรียนเปิดเทอมเพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพ
 

ผอ.สพป.นศ.2 ย้ำว่า สำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์  จะร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป เช่นสถานศึกษาจะจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มโดยนัดนักเรียน ณ จุดใดจุดหนึ่ง หรือที่โรงเรียนตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนและคุณครูที่จะสะดวก ซึ่งในการรวมกลุ่มจัดการเรียนการสอน ทุกคนต้องสวมหน้ากาก มีเจลไว้ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  ซึ่งวันที่ 1ก.ค.63 พร้อมที่จะเปิดเทอมและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน