เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดยนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยพนักงาน,คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลทหาร กรมทหารราบ ที่ 31 รักษาพระองค์ ร่วมจัดกิจกรรม "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ ตำบลเขาสาม โรงเรียนวัดดงสวอง