แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเขตแดนติดกับเพื่อนบ้าน ล่าสุดเรายังคงเห็นสส.คนดังแห่งนราธิวาส วัชระ ยาวอหะซัน สส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ จ.นราธิวาส ที่ยังคงเดินหน้ามอบถุงยังชีพและเจลแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานและประชาชนในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงพยาบาลตากใบ แอลกอฮอล์น้ำ 350 ml จำนวน 1,000 ขวด ชุมชนตำบลบางปอ อ.เมือง 11 หมู่บ้าน ชุมชนตำบลไพรวัณ อ.ตากใบ 10 หมู่บ้าน เป็นถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับภายในถุงยังชีพประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร 5 กก. น้ำตาล 1 กก. อินทผาลัม 400 กรัม 1 กล่อง หน้ากากอนามัย 3 ชิ้น แอลกอฮอลน้ำ 340 ml เจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม ฯลฯ