เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร(นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร) สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ประชาชนจิตอาสา อส.ได้ช่วยกันบรรจุสิ่งของเพื่อจะนำไปมอบให้กับผู้อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อสังเกตการอาการ 14 วัน ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย จำนวน จำนวน 200 ราย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 169 ราย และอำเภอค้อวัง จำนวน 178 ราย และสำหรับสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ชุด ธารน้ำใจ ต้านภัย โควิด-19 ที่เตรียมนำไปมอบให้ผู้กักตัวประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง สบู่ ยาสระผม ผงซักผ้าและถุงเก็บขยะ อันจำเป็นที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่ระหว่างกักตัวในครั้งนี้ได้