เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคร่วมเติมตู้ปันสุข ของสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร เพื่อไว้บริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร อีกทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 สามารถมาเปิดหยิบของไปใช้ได้ฟรี โดยหยิบแค่พอกิน พอใช้ หรือหากท่านใดที่อยากร่วมแบ่งปันสามารถนำของมาร่วมแบ่งปันได้ที่ตู้ปันสุข สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร
000000
สมหมาย/ยโสธร