วันนี้ 19 พ.ค.2563 ที่ห้อประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าฉะเชิงเทรา เป็นประธานรับมอบตู้ตรวจเชื้อ Negative Pressure จากกลุ่มลูกหลวงพ่อ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกลุ่มลูกหลวงพ่สมาชิกกลุ่มลูกหลวงพ่อ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ เพื่อนำไปมอบต่อให้โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 10 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลพนมสารคาม , โรงพยาบาลสนามชัยเขต , โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว , โรงพยาบาลบางปะกง , โรงพยาบาลแปลงยาว , โรงพยาบาลบางคล้า , โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ , โรงพยาบาลท่าตะเกียบ , โรงพยาบาลราชสาส์น และโรงพยาบาลคลองเขื่อน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประธานกลุ่มลูกหลวงพ่อ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สจล. ได้เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ปลอดภัย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สจล. ได้ร่วมกันพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม พร้อมนำเสนอแก่ทีมแพทย์ เพื่อรับฟังเสียงตอบรับ และนำมาปรับปรุง ต่อยอดเป็นผลงานนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อวงการการแพทย์ โดยทาง สจล. ได้ผลิตตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 (Swab Test) แบบความดันลบ Negative Pressure ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกการตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถรองรับการคัดกรองผู้ป่วยได้อีกด้วย

ชวลิต ด้วงเงิน/ฉะเชิงเทรา