ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย พร้อมคณะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยนายฉัตรชัย จิตติพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง พร้อมคณะ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหญ้าปล้อง ให้การต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในการเยี่ยมชมหลุมขนมครกแบบมีสะดือน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งมี 2 ระบบ เป็นการเติมน้ำลงดิน และนำน้ำไปใช้ประโยชน์ ณ สระประมงหมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance