กทบ. ร่วมกับ จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง “เพื่อนช่วยเพื่อนต้านภัย COVID-19” ครั้งที่ 2 ส่งข้าวสารของดีเมืองหนองคาย แลกผลไม้และอาหารทะเลของจังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรี

วันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง “เพื่อนช่วยเพื่อนต้านภัย COVID-19” ครั้งที่ 2 ของจังหวัดหนองคาย

นายนพพล ชัยชนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง “เพื่อนช่วยเพื่อนต้านภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1 ด้วยการนำข้าวพันธุ์ดีของจังหวัดหนองคาย ไปแลกสินค้าด้านการประมงของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดชุมพร พบว่าโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก

ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกครั้ง ด้วยการจัดซื้อข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดหนองคาย และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จังหวัดหนองคาย จำนวน 4,150 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 168,490 บาท เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนผลไม้และอาหารทะเล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนกับจังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรี ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดหนองคาย และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพด้านการทำสวนผลไม้และด้านประมงของทั้ง 2 จังหวัด เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน.