เอไอเอ ประเทศไทย จับมือกับ ซิตี้กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัว ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (Citicorp Leasing Insurance Broker) มุ่งเพิ่มช่องทางขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร โดยทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “เอไอเอ ประเทศไทย และซิตี้กรุ๊ป ประเทศไทย เรามีการดำเนินธุรกิจเป็นพาร์ตเนอร์ที่ดีต่อกันมายาวนาน ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพในการบริหารด้านการเงิน โดยการเปิดตัว ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ โดยเอไอเอ เราเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการเปิดช่องทางขายใหม่ผ่าน ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น

อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำด้านการลงทุนจากที่ปรึกษามืออาชีพ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจประกันภัย ดังนั้น การมีช่องทางขายใหม่เพิ่มเติม ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ ย่อมเป็นผลดีกับลูกค้า ทั้งสำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ให้ได้มีความคุ้มครองที่เพียงพอ ทั้งนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพของเอไอเอ เรามีแบบประกันที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของทุกช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้นตอบสนอง Long-term Financial Needs เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’”

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และประธานกรรมการ บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ซิตี้ได้มีการพัฒนาธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับบนอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 ซิตี้มีการวางกลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าด้วยการเปิดตัว ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (Citicorp Leasing Insurance Broker) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซิตี้ที่มาเสริมทัพผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต ถือเป็นการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยครั้งแรกของซิตี้ในประเทศไทย เพราะเล็งเห็นว่าตลาดประกันชีวิตในประเทศไทย มีศักยภาพในการเติบโตสูง เนื่องจากคนไทยยังคงแสวงหาผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องความมั่งคั่ง และครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล โดยได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง เพื่อต่อยอดการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจรให้กับลูกค้า เช่น เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ (AIA Legacy Prestige) ประกันชีวิตที่ช่วยในการวางแผนการส่งต่อทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (AIA CI SuperCare) ประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคร้ายแรงนานถึงอายุ 99 ปี และ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (AIA H&S Plus Gold) สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด19 เป็นต้น”

ลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตซิตี้ในการชำระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่ผ่าน ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ครบตามเงื่อนไขของซิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 จะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษ อาทิ
รับเครดิตเงินคืนผ่านบัตรเครดิตซิตี้สูงสุดถึง 260,000 บาท รับบัตรกำนัลทองคำมูลค่าสูงสุด 250,000 บาท และเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์(1) ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ เอไอเอ ยังมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ในกรณีติดเชื้อ และ/หรือ เสียชีวิต จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (2) โดยเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในในห้องผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Inpatient Room) จะได้รับค่าชดเชยรายวันเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 วัน และในกรณีเสียชีวิตเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เอไอเอจะจ่ายผลประโยชน์รายละ 50,000 บาท ให้กับทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย โดยระยะเวลาคุ้มครองมีผลตั้งแต่ 16 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 โดยเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้เป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ได้ที่ www.citibank.co.th/citicorp-insurance

หมายเหตุ

(1) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ซิตี้กำหนด ซึ่งเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ เอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยซิตี้

(2) จำนวนผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนี้จะจ่ายให้เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้น แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีบันทึกสลักหลังผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมสำหรับการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แบบฟรีโควิด-19 มากกว่าหนึ่งฉบับก็ตาม

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก เงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อนึ่ง​ กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งในฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน (จีน) เวียดนาม นิวซีแลนด์ มาเก๊า บรูไน กัมพูชา และเมียนมาร์ และเป็นผู้ถือหุ้น 99% ในบริษัทในเครือในประเทศศรีลังกา และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย

เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในปี 2462 โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ 284 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 36 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16 ล้านคน

กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ 1299 สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY

ขณะที่“ซิตี้”เป็นธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com | ทวิตเตอร์: @Citi | ยูทูป: www.youtube.com/citi | บล็อก: http://new.citi.com | เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/citi | ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi