การประปานครหลวง (กปน.) รายงานภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ วันที่ 18 พ.ค.63 พบว่าน้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน โดยค่าคลอไรด์ ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน