ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาของมาตรการในการป้องกันเพื่อการจัดการสกัดด้านแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เป็นเหตุให้มีประชาชนได้รับผลกระทบถึงการทำมาหากินและรายได้เป็นจำนวนมาก

ล่าสุด ที่บริเวณ อำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอธิวัฒน์ ไชยเมธธนสิทธิ์ เจ้าของร้านลูกชิ้นทอดข้างอำเภอฯ ได้ทำโครงการทอดลูกชิ้น และไส้กรอกมาแจกฟรี ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการกับทางศาลากลาง จ.สมุทรสาคร และทางอำเภอเมืองฯ ในฐานะตัวแทนของ นายวัฒนา แตงมณี นายกอบต.พันท้ายนรสิงห์ โดยเป็นผู้ลงทุนเงินซื้อวัตถุดิบมาให้

นายอธิวัฒน์ ไชยเมธธนสิทธิ์ ในฐานะเจ้าของร้านลูกชิ้นทอด (ข้างอำเภอ) เปิดเผยว่า ในการนี้ตัวเงินลงทุนได้มาจาก นายวัฒนา แตงมณี นายกอบต.พันท้ายนรสิงห์ ผู้ได้สนับสนุนงบประมาณในการใช้จ่ายจัดซื้อลูกชิ้นและไส้กรอก เพื่อมาทอดแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านสืบเนื่องเป็นสถานการ์รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยัง อส.จังหวัดฯ และอำเภอเมืองฯ มาช่วยคอยบริการจัดแถวและอำนายความสะดวกเพื่อรักษาระเบียบ เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการติดเชื้อโรคในครั้งนี้ด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance