ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวหนองคาย เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่ขณะนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย และเห็นว่าขณะนี้ในส่วนของหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อมีความจำเป็นที่ทุกครอบครัวต้องมีไว้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จึงได้ทำการจัดหาหน้ากากผ้าออกแจกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย

โดยในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ นายปราการ อินทร์รอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ,นายวีรัตน์ จันทวงศ์ ส.อบจ.อำเภอท่าบ่อ ,นายศิระ ศรีชมพู ส.อบจ.อำเภอท่าบ่อ ,นายศรัณยู จันทวงศ์ ส.อบจ.อำเภอท่าบ่อ ,นายเจริญ จันทวงศ์ ส.อบจ.อำเภอท่าบ่อ ได้นำทีมงานออกแจกหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ ออกแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนแล้ว และในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตนพร้อมด้วย สมาชิกกลุ่มรักท่าบ่อน้ำโมงก้าวหน้า ได้ออกแจกจ่ายหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ ให้พี่น้องประชาชน พร้อมให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในทุกชุมชนของเทศบาลเมืองท่าบ่อ

ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวอีกว่า ตนเองและสมาชิกกลุ่มรักท่าบ่อน้ำโมงก้าวหน้า มีความเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนชาวอำเภอท่าบ่อโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น โดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัว และออกหาซื้อหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัยกันมาใช้ ซึ่งบางชุมชนยังมีการขาดแคลน ดังนั้นตนพร้อมสมาชิกกลุ่มรักท่าบ่อน้ำโมงก้าวหน้า จึงได้เร่งดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้มีหน้ากากไว้สวมใส่อย่างเพียงพอต่อไป.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน