ในภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผุดโครงการ “PEA สู้ภัยโควิด-19 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ให้ โรงพยาบาล 391 แห่ง ทั่วประเทศ”

(16 พ.ค.63) นายธีรศักดิ์ พรหมดวงดี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแก้งอ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง โดย เตรียมความพร้อมของบุคคลากรรวมทั้งระบบงานทั้งด้านการให้บริการกรจากพายุฤดูร้อน ะแสไฟฟ้า ความพร้อมของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการเกิดพายุฤดูร้อน รวมทั้งงานให้บริการประชาชน ทั้งนี้ หากมีเหตุฉุกเฉิน PEA มีศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่ามีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอ

ทางด้าน นายธีรศักดิ์ พรหมดวงดี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแก้งอ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่โรงพยาบาลแก้งคร้อ เพื่อตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องลัดวงจร จนทำให้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานปกติได้ ตามแนวโครงการ “PEA สู้ภัยโควิด-19 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ให้ โรงพยาบาล 391 แห่ง ทั่วประเทศ” เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสภาวการณ์เชื้อโควิด-19 ระบาด และในโอกาสนี้ได้นำน้ำดื่มมามอบ(น้ำดื่ม PEA )จำนวน 20 แพ็ก ให้แก่โรงพยาบาล แก้งคร้อ ในคราวเดียวกัน และในขณะเดียวในช่วงบ่ายนายธีรศักดิ์ พรมดวงดี ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันจัดทำกิจกรรม 'PEA 60 ปี ปลูกต้นไม้แบ่งปัน ลดโลกร้อน' โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้ออีกด้วย

ขณะที่ นายธีรศักดิ์ พรหมดวงดี ยังกล่าวต่อว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมจัดชุดทำงานเฉพาะกิจ 24 ชั่วโมง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้บริการประชาชนและขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือโทร 1129 PEA Call Center 044882764 ตลอด 24 ชั่วโมง