รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ จะให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน สั่งเช้าเอาบ่าย สั่งบ่ายเอาเย็น สั่งเย็นจะเอาเดี๋ยวนั้น ทำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติทำตัวลำบากมากในสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งเมื่อเจ็บป่วยก็ไร้การเหลียวแลจากผู้ใหญ่ในทุกระดับ

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 ได้รับแจ้งจากประธานชมรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง และนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ เลขาธิการสมาคมฯ ซึ่งเป็นปลัดอบต.นาเคียน จ.นครศรีธรรมราช ว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละตำบลให้เข้าร่วมกับจังหวัดและอำเภอเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้า-ออกแต่ละจังหวัดเพื่อคัดกรองผู้ที่อาจติดเชื้อไวรัสcovid-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมานั้น

ปรากฏว่า ที่จังหวัดตรังผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้นายอำเภอแต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งด่านคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 โดยเทศบาลตำบลควนกุน อ.สิเกา จ.ตรัง ได้รับคำสั่งให้นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดตั้งด่านคัดกรองที่ด่านควนกุน เป็นด่านถนนสายหลังตรัง-กระบี่ มีการแบ่งเป็น 3 ผลัดๆ 8 ชั่วโมง โดยผลัดแรกระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. มีนายนิรัญ เพ็ชรจำรัส ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อายุ 37 ปี เข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วย โดยวันดังกล่าวเป็นวันแรกที่จังหวัดภูเก็ตปล่อยให้ประชาชนออกจากจังหวัดได้ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากทะลักเข้าจังหวัดตรัง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในวันดังกล่าวแทบไม่มีเวลาพัก และได้ทานข้าวกลางวันช้า ประกอบอากาศที่ร้อนอบอ้าว จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นายนิรัญ ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่สวมชุดข้าราชการสีกากีแขนยาว ได้เป็นลมล้มหมดสติลงในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อไม่เป็นผลจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง และต่อมาได้นำส่งต่อโรงพยาบาลจังหวัดตรัง แต่ยังไม่ได้สติ จนปัจจุบันญาติได้นำตัวรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลา

“ที่ผ่านมามีเพียงผู้บริหารเทศบาลตำบลควนกุน สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลเท่านั้นที่ได้แวะเวียนไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว ส่วนทางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเคยส่งคนนำกระเช้ามาเยี่ยมแค่ครั้งเดียวในช่วงที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรัง ปัจจุบันก็มีเพียงครอบครัวของนายนิรัญ ที่ช่วยดูแล โดยไม่ได้รับการติดต่อจากทางจังหวัดหรือหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือ สมาคมฯจึงได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ช่วยเหลือครอบครัวโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของนายนิรัญเพ็ชรจำรัส ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 918 0400019 ซึ่งก็มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวนหนึ่งที่ได้ช่วยกันบริจาค จึงอยากขอวิงวอนให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวของนายนิรัญ ด้วย เพราะถือว่านายนิรัญ ล้มป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตอนนี้ญาติก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดสงขลา เพื่อดูแลนายนิรัญ”

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมามหาดไทยได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำโน้นทำนี่มากมายตั้งแต่การจัดทำหน้ากากผ้า การเข้าไปดูแลช่วยเหลือผู้กักตัว การมอบถุงยังชีพ การมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภัยจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ การตั้งด่านคัดกรอง และอีกมากมายที่ทุกกระทรวง ทบวง กรม ได้สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา แต่เมื่อข้าราชการหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ถูกหน่วยงานตรวจสอบทั้ง ป.ป.ช. / ป.ป.ท. / สตง. และภาคประชาชน เข้าไปตั้งข้อกล่าวหาหลายประเด็นทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนดำเนินการภายใต้การสั่งการของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งสิ้น

“แต่เมื่อเกิดปัญหากลับไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้คำแนะนำ ดูแล ช่วยเหลือแต่อย่างใด ปล่อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องต่อสู้เพียงลำพัง ซึ่งไม่แน่ใจว่า จะมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวนเท่าไหร่ที่ต้องออกจากราชการเพราะการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือประชาชนในห้วงวิกฤตที่ผ่านมา เพราะทุกอย่างรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ จะให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน สั่งเช้าเอาบ่าย สั่งบ่ายเอาเย็น สั่งเย็นจะเอาเดี๋ยวนั้น ทำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติทำตัวลำบากมากในสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งเมื่อเจ็บป่วยก็ไร้การเหลียวแลจากผู้ใหญ่ในทุกระดับ ทำให้ขวัญกำลังใจของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่หลงเหลือหรือไม่มีจิตใจที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เพื่อประชาชนอีกต่อไป” นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าว
++++++++++++++++++

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance