อบจ.สตูล ร่วมกับเทศบาลเมืองสตูล จัดถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ครบทั้ง 20 ชุมชน

หลังการมีการแจกจ่ายในพื้นที่เทศบาลเมืองเป็นครั้งที่ 2 แล้วนั้น ได้เกิดคำถามจากผู้ได้รับผลกระทบจากพื้นที่อื่นๆในจังหวัดสตูล ทางด้าน นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล ชี้แจงว่า ในโครงการแจกถุงยังชีพเพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เราได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ เทศบาล อบต.ต่างๆทั้งจังหวัดสตูล ทั้ง 42 แห่ง เพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนซึ่งโดยปกติแล้ว อยากจะเรียนว่าเราตกลงในหลักการกันว่า เราจะช่วยกันคนละครึ่ง สมมุติว่าอบต.นี้ โดยขั้นตอนเขาจะต้องสำรวจ ผู้เดือดร้อนที่มีคุณสมบัติก่อนถ้ามี 1,000 เดือน ก็จะให้อบต.ช่วย 500 ครัวเรือน ส่วนที่เหลืออีก 500 (ส่วนที่เกินศักยภาพ) ก็ขอมาที่อบจ.ก็จะจัดสรรไปให้

แต่ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนว่า อาจมีบางอบต.ที่เขาอาจจะไม่สนใจโครงการนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เริ่มต้นโดยการสำรวจ และให้ผู้ที่เดือดร้อนมาแจ้งความจำนง อบจ.เองก็เข้าไปช่วยลำบากเพราะตามระเบียบแล้ว อบจ.จะช่วยได้ในส่วนที่เกินศักยภาพ ของอบต.หรือเทศบาล แต่เท่าที่ได้ ทำ MOU ร่วมกันตอนนี้ส่วนใหญ่ จะร่วมกันหมดอาจจะมีเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยซึ่งก็ต้องว่ากันในโอกาสต่อไป

เทศบาลเมืองสตูลเขาทำก่อน เขาแจกไปรอบหนึ่งแล้ว อบจ.ก็เข้ามาร่วมสมทบในรอบที่ 2 นี้ ซึ่งตอนนี้เท่ากับของพื้นที่เทศบาลเมืองเรียบร้อยหมดแล้ว ในขณะที่อบต.และเทศบาลอื่นๆ เราเพิ่งคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการทำรายชื่อสำรวจ และทำเอกสารขอมาที่อบจ.

อบต.ต่างๆน่าจะทำมา เพราะถือเป็นส่วนที่ต้องดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในยามที่ขัดสน ในลักษณะอย่างนี้ จริงๆต้องยอมรับ ว่าไม่เหมือนน้ำท่วม ซึ่งปกติจะไม่ค่อยมาถึงอบจ. เพราะว่าน้ำท่วมเป็นหย่อมๆเป้าหมายอบต.เขาก็ค่อนข้างชัดเจน ว่าเฉพาะที่ไม่มากนัก อบต.เองก็สามารถดูแลประชาชนของเขาได้ แต่พอมาเจอสถานการณ์โควิดที่มันกระจายทั่วทั้งพื้นที่ จำนวนมันก็ค่อนข้างจะเยอะ ซึ่งเราคาดหวังว่า จำนวนประชากรของสตูล 1 แสนครัวเรือนโดยประมาณ เราน่าจะต้องแจกถุงประมาณ 50,000 ครัวเรือนอบจ.รับมาประมาณ 25,000 ครัวเรือน ถุงยังชีพถุงหนึ่งประมาณ 400 บาท ก็น่าจะใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับรอบนี้

ตอนนี้ เราใช้งบกลางที่เป็นงบปกติที่อบจ.ตั้งไว้อยู่ เรายังไม่ถึงกลับไปใช้จ่ายเงินสะสม แต่ถ้าความเดือดร้อนมันยืดยาวต่อไปในอนาคต 2 เดือน 3 เดือนข้างหน้า ถ้าจำเป็นเดือดร้อนมากๆก็อาจจะเอาเงินสะสมออกมาใช้จ่าย เพื่อดูแลประชาชนในช่วงนี้อีกครับ

นายก อบจ.สตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้จริงๆแล้ว พี่น้องประชาชนชาวสตูลเห็นว่าอบจ.มาแจกที่เทศบาลเมืองสตูล ก็สอบถามกันมาเยอะแยะมากมายว่าแล้วของเขาจะได้รับไหม ผมก็บอกว่าได้รับแต่ต้องรอให้อบต.สำรวจรายชื่อแล้วร้องขอมาที่อบจ.ก่อน โดยอบต.เองก็จะต้องช่วยเขาในเบื้องต้น แต่เราจะไม่ซ้ำกัน ส่วนที่อบต.ช่วยไปแล้วอบจ.ก็จะไม่ช่วยแล้ว จะไปช่วยครอบครัวอื่นแทน ในลักษณะอย่างนั้น ก็อยากให้รออีกนิดนึง แต่ถ้าอบจ.ได้รับรายชื่อปั๊บนายกฯยืนยันเลยว่า ภายในสัปดาห์นั้นเราจะเริ่มแจกได้

จริงๆแล้ว ในสถานการณ์โควิด-15 ในช่วงป้องกัน อบจ.ก็ได้ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือเปลี่ยนสำนักงานเป็นโรงงาน แจกทุกครัวเรือนไปแล้ว ซึ่งตอนนี้ยังพอมีเหลืออยู่นิดหน่อย หากว่าใครขาดแคลนก็มารับเพิ่มเติมได้ ส่วนที่สองก็คือตัวแจกถุงยังชีพ ต่อไปในสถานการณ์ที่คลี่คลายแล้วคิดว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเราน่าจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เนื่องจากมาตรฐานของผู้ประกอบการของสตูล เรายังไม่ Standard ไม่เทียบเท่าสากล ฉะนั้นอบจ.เองก็คิดไว้แล้วว่า ปรับแผนตั้งงบประมาณไว้อีกส่วนหนึ่ง จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เช่น ยกตัวอย่างเด็กเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟ ก็อาจจะจัดกลุ่มแล้วอบรม 1 ชุด แม่ครัว พนักงานหน้าฟร้อน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หลากหลายกลุ่ม เพื่อให้เขาเข้าใจและปรับมาตรฐานการท่องเที่ยวของเราให้สูงขึ้นด้วย เพื่อเตรียมที่จะรองรับการท่องเที่ยวหลังจากโควิดที่จะเกิดขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance