แนะ 3 กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนป่วยให้เลี่ยงดื่ม โดยดูช่วงกราฟสีแดง น้ำประปาจะเค็มจนรับรู้รสชาติได้ประมาณ 1-5 ชม.

การประปานครหลวง (กปน.) รายงานภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันที่ 16 พ.ค.63 ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา โดยค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) ประมาณ 1-5 ชั่วโมง แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

ทั้งนี้ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ค่าคลอรีนจะมีตั้งแต่ 00.00-16.00 น. โดยดูตามกราฟสีแดงในแต่ละพื้นที่
โรงงานธนบุรี สถานีบางกอกน้อย ตั้งแต่ 04.00-08.00 น.
โรงงานสามเสน สาขาแม้นศรี ตั้งแต่ 05.00-09.00 น.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน